Develop IT-logo


Forretningsområde for Develop IT

- Konsulentbistand i forbindelse med systemudvikling, herunder:
    - Analyse, kravspecifikation, design (brugergrænseflade, databaser, datastrukturer og algoritmer), implementering, afprøvning
- Opsætning/tilpasning af Microsoft-programmer, specielt:
    - Windows NT4/2000 Advanced server
    - IIS-server til afvikling af intranet-/internet-applikationer
    - SQL-server
- Udvikling af Microsoft Visual Basic-programmer, herunder:
    - VBA til Office. (F.eks. makroer der bruger ADO til databasetilgang)
    - ASP til IIS. (F.eks. til at genere dynamiske web-sider, eller give kunder adgang til databaser via ADO/RDS)


Kontakt Develop IT for nærmere information og tilbud:

E-mail: jk@developit.dk
Tel: 26 16 08 26

en test